Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


AL gerek zatlary

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Eıho! Türkmen elipbiıi!

Türkmen elipbiıinde 30 sany harp bar.

A a, B b, Ç ç, D d, E e, Ä ä, F f, G g, H h, I i, J j, Ž ž,
K k, L l, M m, Nn, Ò ò, O o, Ö ö, P p, R r, S s, ª º, T t,
U u, Ü ü, W w, Y y, İ ı, Z z


N Harpyò ady Türkmen
elipbiıinde
okalyºy
Türk
elibbiıinde
okalyºy
1 A a a - at

a - at
2 B b be - baıdak b - baydak
3 Ç ç çe - çäınek ç - çâynek
4 D d de - düıe de - düye
5 E e e - elek e - elek
6 Ä ä ä -äınek â - âynek
7 F f fe - fabrik fe - fabrik
8 G g ge - gerb ge - gerb
9 H h he - horaz he - horaz
10 I i i -iòòe i - inne

ò-(ng)

11 J j je - jorap ce - corap
12 Ž ž že - žiraf j - jiraf
13 K k ka - kirpi ka - kirpi
14 L l el - limon el - limon
15 M m em - maımyn em - maymin
16 Nn en - nar en - nar
17 Ò ò eò - töòòe eng - tönne

ò-(ng)

18 O o o - otly o - otli
19 Ö ö ö - öküz ö - öküz
20 P p pe - piºik pe - piºik
21 R r er - ruçka er - ruçka
22 S s es - sagat es - sagat
23 ª º ºe - ºar e-ss.gif (1092 bytes) ºe - ºar
24 T t te - top te - top
25 U u u - uçar u - uçar
26 Ü ü ü - üzüm ü - üzüm
27 W w we - wertolıot v - vertolyot
28 Y y y - yz i - iz
29 İ ı ıe - ıolbars ye - yolbars
30 Z z ze - zemzem ze - zemzem

 

 

GÜJEÒLEME (reklama) MAZAMLAMA

Kompıuteriòize TÜRKMEN DIL KÖMEKÇISINI ıükläò!

Täze türkmen elipbiıinde ıazmak üçin Merkezi İewropa (CE) döwletleriniò ullanıan elipbiıiniò esasynda döredilen turkmenKBD siziò kömekçiòiz bolup biler.

tkmKBD.zip

al we türkmençe ıaz


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

SpyLOG