Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


OKA gyzykly zatlary

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Makalalar
 1. Gurban etmek
 2. Çaga zerur, edebi ondanam zerur
 3. Türkmenlerde wagt aòladylyºy
 4. Göroglynyò edebi
 5. İaºulynyò ıaºy näçe?
 6. Özüni tanamak isleıäne TEST
 7. Täsin mekdepler
 8. Çagalygymdan gelıärin
 9. Türkmen halysynyò täsinligi
 10. ªirin-ºeker datly gawun

 

GÖR suratlary bölümindäki makalalar
 1. Täze ıyl
 2. Pidalarymyzyò yzasy
 3. İaºyl tugum bolmasa, Aıym-günüm dogmasyn
 4. Bedewe bagyºlanan mukam
 5. S.Türkmenbaºynyò biografiıasy
 6. Bitaraplyk - bagt sakasy
 7. Bugdaıly meıdan
 8. Eneler jomartdyr, giòdir eneler...
 9. Hatyra güni
 10. Elleròiziò hünäri - kalbyòyzyò hünäri
 11. Hyjuwdan doly NOWRUZ
 12. Türkmen milli oıunlary
 13. Beıik iºleri etmezden beıik bolup bolmaıar
 14. Beıik Pyragy
 15. Serdar ıoly
 16. Türkmen tahıasy
 17. Suw mukaddesir

 

GÜJEÒLEME (reklama) MAZAMLAMA


Türkmenistandan habarlar

al we türkmençe ıaz


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

SpyLOG