Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


AL gerek zatlary

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary

Täze türkmençe (latyn)

Täze türkmen elipbiıinde ıazmak üçin Merkezi İewropa (CE) döwletleriniò ullanıan elipbiıiniò esasynda döredilen turkmenKBD siziò kömekçiòiz bolup biler.

tkmKBD.zip

al we türkmençe ıaz


Köne türkmençe (latyn+kiril)

Täze elipbiıden öòki ullanan TKEYB hem köne yazylan materiallary okamak üçin gerekli bolar

TKEYB.zip


Fontlar

İörüte TKEYB üçin ıasalan fontlar (latynça we kirilçe ıazıar)
Turkmen-bodoni
Turkmen-coopert
Turkmen-decor
Turkmen-helvn
Turkmen-bodoni
Turkmen-jikharv
Turkmen-park
Turkmen-parsek
Turkmen-poster
Turkmen-timesn ıaly fontlary özünde jemleıän köne türkmen fontlary

kone-fontlarÜNS BER! Kompıuteriòe sordurmak islän fontuò üstüne bas
Kirilçe teksti latyn harplaryna geçirmek programmasy

KIR-LAT.zip

Kiril-türkmençesinde yazylan tekstli bukjalarymyzy (faıl) nädip latyn-türkmençesine öwürmeli? Bunuò hem çäresi bar, emma size hödürleıän programmamyz teksti 90% öwürip bilıär. Bu-da gowy.
Programma Norton Comander-de iºledilıär.
Ilki islendik kirilçe ıazgylarymyzy *.txt formatda kompyuteriò ıadyna bermeli (Save As...).

Meselem: kirilce.doc tekst bukjasyny kirilce.txt görnüºinde täzeden ıada bermeli
Soòra tertip boıunça aºakdakylary etmeli:

1. krl2tur.exe
2. kirilce.txt
3. latynca.txt

İagny aºaky setirde ºeıle ıazgy ıazylmaly:

krl2tur.exe kiril
ce.txt latynca.txt

Indi diòe ENTER-i bas. ªeılelikde ozal kiril-türkmençesinde ıazylan dokumentiòiz latyn-türkmençesine öwrüldi.
90%, emma buòa-da ºükür!


Oıunlar

Aºakdaky oıunlar gerek bolsa sorduryp al

bloklar Bloklar o-blocks.zip
nardy Nardy o-bg.zip
soz bil Söz bil o-hangman.zip
top Top o-jezball.zip

Baıdaklar (hereketli)

Merkezi Aziıa döwletleriniò baıdaklary
merkezi-aziya.zip
· Türkmenistan
· Özbegistan
· Gazagystan
· Kyrgyzystan
· Täjigistan

SNG döwletleri
SNG.zip
· Russiıa
· Azerbaıjan
· Ermenistan
· Belorus
· Moldowa
· Ukraina

Baltika döwletleri
Baltika.zip
· Latwiıa
· Litwa
· Estoniıa

Beıleki döwletler
dunya-baydak.zip
· Amerika
· Hytaı
· Owganystan
· Hindistan
· Eıran
· İaponiıa
· Malaıziıa
· Pakistan
· Türkiıe


SuratlarCorbisde Türkmenistana degiºli gowy suratlar bar!
Olaryò käbirini siziò üçin topladyk

corbis-Turkmenistan.zip

GÜJEÒLEME (reklama) MAZAMLAMA

Türkmen manadynyò kolleksiıasy


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru

SpyLOG