Poçtaòy barla

· Yahoo
· Hotmail
· Aport
· Email
· Usa
· Altavista
· Inbox


Gutlag kartlary

· Yahoo-da gutla
· Flovers-de gutla


Biz hasapda

SpyLOG

 SpyLOG


gerek zatlar
AL
maglumatlar
BiL
internetde gezelenc
GEZ
edebiıat
OKA
ıumor
GÜL
suratlar
GÖR

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!
Mysal üçin "töòòe" sözüni gözlet.


Indi "siòek, daıza, daıy" ıaly sözleri arkaıyn gözläp bilersiò!

Ruhnama aıynyò 1-i  - BILIM GÜNI

Ruhnama aıynyò ikinji dynç güni -
- BAGªYLAR GÜNI


Gülmelewaçlaryò täze 10-lygy

Bir oglan köıneginiò öòüne
“Men SAMSYK!”
diıip ıazyp köçeden ıöräp barıamyº. Munuò öòünden çykan her kim... 
dowamyny oka


AL gerek zatlary
· tkmKBD.zip
· fontlar
· baıdaklar
OKA gyzykly zatlary
· okaljak zatlar
BiL maglumatlary
· telefon kodlar
· baıramlar
· aeroport tertibi
· ıylyò näme?
· döwlet sylaglary
GÜL gülkä
· anekdotlar,
· gülkünç suratlar...
GEZ internetde
· web sahypalara sepler
· klublar
· Türk gazetleri
· Rus gazetleri
GÖR suratlary
· Türkmenistandan suratlar,
· Bilim sergisi-2000,
· Aºgabatdan suratlar...

hatlar üçin tkm2000@aport.ru
myhman depderim

Klublar

· Altyn Asyr
·
Turkmen Sesi
· ASHGABAT
· TURKMENWORLD
we beılekiler...


Gutlag kartlary

· Yahoo-da gutla
· Flovers-de gutla


Reklama

Turkmenistan BE