Bash sahypa git

Eho! Indi Yahoo trkmen elipbiinde gzler!


GRris we OKAarys

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GL glk
GR suratlary

s-stadion.jpg (14692 bytes)

Trkmen milli ounlary
Kii aly agalar in

 

Geli ogar-ogar onaly

Ona azyndan 7-8 ouny gatnaar. Sanawa sanalandan so bijesi galan ouny mjek bolan bolup orta atar. Beleki ounylar gol tutuyp, onu dayndan alanarlar. uwa-uwadan mjege akynlap, ahyry birisi oa elini degirr. ol wagt oanan mjek daynda alanyyp ren, onu oananyny grp gamaga balan guzulary kowalamaga durar. Bellenilen pellehana opan atagyna enli mjege guzulardan hi birini tutmak baartmasa, ol ene orta geip atan bolar. Eger birini tutasa, tutulan ouny mjek bolmaly bolar.

Te-te ony

Te-tnem onajaklary sany 7-8-den az bolmaly dl. Ilki bilen hemme ounylar sygar aly alaw yzyk yzmaly. Sanawa sanalyp, bijesi galan te bolmaly. Te bolan ouny alaw yzygy daynda bir etde oturar. Beleki ounylar odun plemge giden bolarlar. onda bir ouny tni tapan bolup Te tapdym, geli muny mze kideli diip gygyrar. Ounylary hemmesi tni dayna rler. Ony goparan bolup, so gterip alaw yzygy ine getirrler. Te garylyk grkezmer. Tni alaw yzygy iinde goup, ounylar ene-de odun plemge giden boarlar. ol wagtam Te oanar. Ol ounylardan islnini kowalamaga balaar. Tni elini degirip bilen ounysy tutuldygy hasaplanar. Emma gayp alaw yzygy iine girip bilen ouny halas bolar. Ounylary hi birisi tutdurman, alaw yzyga girip bilseler, te ene-de teligine galar. Eger oa ounylardan birini tutmak baartsa, tutulan ouny te bolar.

Guba gazlar

Bu ony onamak inem ounylary sany 7-8-den az bolmaly dl. Bu gezek ini iki dim emesi bolan iki sany parallel yzyk yza. Onu dowamynda bu yzyk kpri bolup hyzmat eder. Sanawa sanalyp, bijesi galan bu gezegem mjek bolar. Beleki ounylar bolsa guba gazlar bolarlar. Olar ganatlary ellerini galgadyp kpri golayna gelrler. Kprde bolsa mjek otyr. Gazlar ondan kprden geirmegini hay edrler. Mjek bolsa olardan nir baranlaryny soraar. Her guba gaz z biln herini adyny adar. Mjek gazlara: Giden heriizden maa sowgat getirseiz, geirein dir. Gazlar razy bolarlar. Mjek olary kprsinden geirr. Gazlar kprden geip, bir salym ganat kakyp zrler, so yzlaryna gemek in ene-de kpr gelrler. Mjek olardan: Boun alan sowgatlaryyzy getirdiizmi? diip soraar. Gazlar ok diip hersi birana gamaga balaar. Mjek gazlary kprsinden geirmn tutjak bolar. Tutulan ouny mjek bolar, kprden geip bilen gazlar bolsa halas bolarlar. Eger Mjek gazlary hi birini tutup bilmese, ene-de mjek bolmaly bolar. 

 


habarlamak in tkm2000@aport.ru