Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GEZ internetde (4)

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Türkmenistan bilen bagly sahypalary düºündiriºli ıazgysyz gör.
Türkmenistan bilen bagly
klublar bilen tanyº bol.
Ashkabat.com

ashgabat Bu sahypa özüni reklama üçin iò gowy ıer hasaplaıar. Käbir web sahypalara sepler bar.


Napominaniıe

napominaniye Dinler bilen gyzyklanıanlara bu sahypa üns çekiçi. Sahypa rus dilinde.


Turkmens

Iòlis dilinde taııarlanypdyr. Dünıä türkmenleri barada giòiºleıin maglumat toplanypdyr. Görmek gyzykly.


Täsinlikler dünıäsi

mircudesTürk žurnalisti Ismail Kylynjyò "Täsinlikler dünıäsi" kitabynyò rus dilindäki neºiriniò internet warianty. Täsin maglumatlar gyzyklandyrsa bu sahypa siziò üçin.


Sahypalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indikä geç

GÜJEÒLEME (reklama) MAZAMLAMA


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru