Bash sahypa git

Eıho! Indi Yahoo türkmen elipbiıinde gözleıär!


GEZ internetde (9)

BAR indekse
GEZ internetde
AL gerek zatlary
OKA gyzykly zatlary
BiL maglumatlary
GÜL gülkä
GÖR suratlary
Türkmenistan bilen bagly sahypalary düºündiriºli ıazgysyz gör.
Türkmenistan bilen bagly
klublar bilen tanyº bol.
turkmenistan-travel.com - Central Asian travel and tour operator.
PV Travel - offering guided tours of Turkmenistan, Uzbekistan and Iran.
Hytaı täzelikleri

hytayTürkmen dilinde Hytaıdan täzelikler okamak örän gyzykly. Okap görüò.


Il gün (Eıran türkmenleriò gazeti)

Bu gazet Germaniıaly türkmen doganlarymyz tarapyndan ıasalıar. Gazet aòsat açylyp we okalmagy üçin olara sahypalary "surat" görnüºinden "teks" görnüºinde taııarlamagy maslahat berıäris.


http://cturkmen.tripod.com/

cturkmen


Sahypalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indikä geç

GÜJEÒLEME (reklama) MAZAMLAMA

rek-1.gif (2518 bytes)


habarlaºmak üçin tkm2000@aport.ru